Fatwa mot   Selvmordangrep

og Terrorisme 

Shaykh ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri, en høyt anerkjent islamsk lærd og anerkjent islam autoritet, har skrevet en fatwa (domsavsigelse) mot terrorisme på 600 sider.

 

Her presenteres en norsk oversettelse av introduksjonen til fatwaen, innholdsfortegnelsen og bibliografien i den fullstendige versjonen, og en kort introduksjon om forfatteren og organisasjonen Minhaj-ulQuran International. Dette er et betydelig og historisk skritt, det er første gang at en slik eksplisitt og utvetydig resolusjon mot terrorisme har blitt lansert.

 

Denne fatwaen er den eneste i sitt slag med tanke på dets intellektuelle verdi, dyptgående forskning og autentiske referanser. Den opprinnelige fatwaen er skrevet på urdu og utgjør 600 sider med forskningsmateriale og referanser fra Koranen, hadith (tradisjoner og uttrykk av Profeten Muhammed, Allahs velsignelser og fred være med ham), følgesvennenes synspunkter og de klassiske tekstene av islamske lærde. 5

 

Introduksjonen som presenteres her er ment å gi leseren det grunnleggende budskapet i resolusjonen, mens innholdsfortegnelsen gir en forsmak på de aktuelle temaene som diskuteres og belyses i den fullstendige versjonen og som er i prosess med å bli oversatt til engelsk. Bibliografien i den fullstendige versjonen er også gjengitt her for å gi en detaljert oversikt over de mangfoldige tekstene som er referert til av forfatteren.

 

Forklaring på arabiske ord er gjengitt i ordlisten bakerst i boken. Det omfattende omfanget i den originale versjonen er ment å fjerne enhver tvil og ikke la noen stein forbli usnudd for å fjerne noen som helst berettigelse for selvmordsangrep som terrorister og deres støttespillere foreviser.

 

Faktisk har Dr Tahir-ul-Qadri tatt det avgjørende skritt og kunngjør kategorisk at selvmordsbombing og angrep mot sivile mål ikke bare er fordømt av islam, men at det også fører gjerningsmennene helt ut av islams fold, med andre ord, at de blir vantro. Videre, i det som er enestående i nyere islamsk forskning, bringer dette arbeidet opp tekster, historiske og klassiske forskningsreferanser som understreker forpliktelsene til myndighetene i islamske stater om å utrydde terrorisme med roten fra samfunnet. Fatwaen har blitt utstedt hovedsakelig på grunn av den siste tidens selvmordsangrep utført i Pakistan rettet mot en rekke sivile mål.

 

Det er klare kjennelser i fatwaen som gjelder med uforminsket styrke, mot angrep rettet mot 6 vestlige mål i muslimske stater, eller terroristangrep utført i vestlige land. Håpet er at dette arbeidet vil ha stor innvirkning på to viktige punkter.

 

For det første vil det dispensere med forestillingen om at islam og muslimer på noen som helst måte er synonymt med terrorisme og fjerne anklager rettet mot muslimer og muslimske lærde spesielt, om at de ikke gjør nok for å fordømme terroranslag. For det andre, og mer avgjørende, vil denne forordningen legge fram klare, kategoriske og omfattende forbud som vil fraråde påvirkelige og lett mottakelige unge muslimer, både i øst og vest, fra ekstremisme og radikalisme som leder til dødelige og fryktelige utfall, som vi alle tragisk nok har sett.

 

 

Introduksjonen til fatwaen er en oversettelse av den engelske introduksjonen til fatwaen av Shaykh-ul-Islam Dr Muhammad Tahir-ul-Qadri med tittel: ”Introduction to the fatwa on suicide bombings and terrorism”. Det tas forbehold om feil i oversettelsen av teksten.

 

Stor takk til Astrid Skår og Abo Mahi for korrekturlesing. Uzma A. Qadri Minhaj-ul-Quran International, Norway Oslo, mars 2010